Weekspreuk week 22, van 1 tot 7 september

weekspreuk week 22

Zachtjes aan bewegen we in de richting van de aankomende herfst

Terwijl de zomer langzaam maar zeker afneemt in sterkte, wordt op 1 september de aankomende herfst al voelbaar. Meteorologisch gezien, dat wil zeggen: voor weerkundigen, is de herfst nu zelfs al begonnen.

Terwijl de zon minder fel gaat schijnen, roept de natuur ons als het ware op om ons innerlijk licht op te zoeken. In eerste instantie is het nog de zonnewarmte van de zomer die zorgt dat we ons behaaglijk voelen. Maar vanaf nu kun je een langzame overgang ervaren van die verinnerlijkte zonnewarmte naar je eigen zielewarmte.

Verbinding met de aarde helpt je dit spirituele proces te beleven

Het volgen van de seizoenen in de buitenwereld helpt je om in jezelf waar te nemen wat er in jou verandert tijdens als de seizoenen wisselen. Die wisseling gaat namelijk samen met een innerlijk proces. Het is een proces waar de meesten van ons zich niet bewust van zijn, maar wat ons in onze groei als mens wel kan ondersteunen.

Hoe bewuster we ervan zijn, des te beter kunnen we meebewegen met de natuurlijke gang van het leven. Het is alsof we een koesterend nest voor onze ziel maken, die vanuit dat veilige nest haar werk in de wereld vorm kan geven.

De mens is een creërend wezen

Wat ons mensen tot mens maakt, is de mogelijkheid om te creëren. Doen we dat niet, of onvoldoende, dan benutten we ons potentieel niet en geeft het leven ons geen echte vervulling.

Dat heeft er alles mee te maken dat onze ziel zich dan niet gehoord voelt. Ze krijgt dan niet de ruimte die ze nodig heeft om haar levenstaak te vervullen. De taak die ze zich voornam toen ze besloot te incarneren op aarde.

De natuur geeft het hele jaar door aanwijzingen

Door dagelijks de spreuk te lezen of op te zeggen en elke week de natuur in te gaan, help je je mensdeel om te begrijpen wat er nodig is om ruimte te maken voor het zielendeel. Je gaat voelen dat ze beiden een geheel vormen, wat op zijn krachtigst kan werken als ze samenwerken.

Als dat lukt, kan het voelen alsof je als mens herboren wordt. Je krijgt nieuwe inzichten, je ontwikkelt een andere kijk op het leven en het is alsof er een hernieuwde bron van inspiratie aangeboord wordt.

Het besef dat je een onderdeel bent van het grote geheel roept verwondering en eerbied op, voor het leven en de schepping als geheel. Daarnaast kan er door die beleving een soort oervertrouwen ontwikkelen, wat maakt dat je je eigen unieke pad in het leven durft te lopen. Hoe anders het ook is dan alle andere.

De spreuk van week 22

Het zonnelicht van op de aarde
leeft diep vanbinnen krachtig voort,
verandert in de loop der maanden
in zielenlicht dat zorgt
voor rijping in het diepste diep
van de mens en wie hij is
wat als vrucht gedragen wordt
in de schoot van moeder aarde.

© 2021 Inge Schuurmans